null

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020 - 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego  w latach 2020 - 2023

Regulamin Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Najbliższe posiedzenie: 24 lutego 2021 r.

Posiedzenia w 2021 roku:

Posiedzenia w 2020 roku:

 

Na podstawie  Zarządzenia nr 1167/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 września 2020 r. powołano członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publiczneg na lata 2020 - 2023. W dniu 21 stycznia 2021 weszło w życie zarządzenie nr 51/2021 zmieniające zarządzenie 1167/2020 (tekst jednolity), na mocy, którego WRDPP obraduje w składzie:

Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:

 • Joanna Gospodarczyk
 • Artur Jóźwik,
 • Ewa Kolankiewicz,
 • Katarzyna Łęgiewicz,
 • Aldona Machnowska-Góra,
 • Tomasz Pactwa,
 • Olga Pilarska-Siennicka,
 • Janusz Samel,
 • Karolina Zdrodowska;

Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

 • Renata Niewitecka,
 • Magdalena Roguska,
 • Jarosław Szostakowski;

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • Monika Chrzczonowicz,
 • Anna Gierałtowska,
 • Tomasz Harasimowicz,
 • Dariusz Jarosiński,
 • Piotr Kaliszek,
 • Marta Lewandowska,
 • Rafał Miłkowski,
 • Andrzej Mrowiec,
 • Maria Pokój,
 • Andrzej Trzeciakowski,
 • Bartłomiej Włodkowski,
 • Anna Zielińska.

Załączniki: