null

Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
04.01.2021 17:00
 

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 4 stycznia 2021 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Dudek-Rączka , nr telefonu 22 443 34 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Zarządzenie nr 1412/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

 

Załączniki nr 1-2 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 317/2021 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Odnośniki:

Załączniki: