null

Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki; Zarząd dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
11.01.2021 15:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11 stycznia 2021 roku do godz. 14.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów - Zespołu Kultury m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dariusz Sitterle, nr telefonu 22 44 36 782, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: