null

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Wola  m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 29 grudnia 2023 roku do godz. 15:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Małgorzata Szafrańska tel. 22 443 57 64, e-mail: mszafranska@um.warszawa.pl; Jolanta Piątkowska tel. 22 443 57 65, e- mail: j.piatkowska@um.warszawa.pl.

Załączniki: