null

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20 października podczas XXXVI sesji Rady m.st. Warszawy przyjęto Uchwałę Nr XXXVI/898/2016 Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po opublikowaniu uchwały w BIP, program na 2017 rok zostanie umieszczony na stronie.