null

Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w latach 2021 – 2024 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14”
przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl
    do dnia 2 listopada 2021 roku do godz. 15:59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych
    oraz wymogów formalnych (Izabela Niespodziewańska, tel.: 22 443 71 30 w godz.: 8:30 - 16:30
    i Marcin Czempiński, tel.: 22 443 73 78, w godz.: 8:00 - 16:00).

Zarzadzenie nr 1892/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: