null

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2022 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2022 roku”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pldo dnia 22.03.2022 roku do godz. 16:00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (kcichocka@um.warszawa.pl , nr telefonu 22 44 36 115, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00).

Zarządzenie nr 898/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1091/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 898/2022

Załączniki: