null

Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wakacyjne plenerowe animacje kulturalno – artystyczne, a także popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wakacyjne plenerowe animacje kulturalno – artystyczne, a także popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 6 marca 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek
    m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Karolina Achramowicz , nr telefonu 22 44 38 534; p. Dominik Stodulski, nr telefonu 22 44 38 827, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Zarządzenie nr 776/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: