null

Dzielnia – prowadzenie podzielni i jadłodzielni w latach 2024–2026 w lokalu przy ul. Berezyńskiej 27B; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Dzielnia – prowadzenie podzielni i jadłodzielni w latach 2024–2026 w lokalu przy ul. Berezyńskiej 27B.

1.Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 18 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
2.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3.Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, tel. 22 443 55 29 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

 

Zarządzenie nr 155/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: