null

Uchwała Nr 1804/2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała nr 1804/2016  Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia  20.07.2016 roku w sprawie  powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017 r.

Załączniki: