null

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2023 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl,  do dnia 24 marca 2023 roku do godz.16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Łach, nr telefonu 22 325 46 42, adres e-mail: llach@um.warszawa.pl,  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).

Zarządzenie nr 807/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1050/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 807/2023

Załączniki: