null

Organizacja rozgrywek dzielnicowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja rozgrywek dzielnicowych w ramach  Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 29 grudnia 2022 roku do godz. 16:00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Krzysztof Gampel,  nr telefonu 22 443 67 92, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 e mail : kgampel@um.warszawa.pl ).

Uchwała nr 3543/2022 Zarzadu Dzielnicy Mokotów zmieniająca Uchwałę nr 3449/2022

Zarzadzenie nr 452/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: