null

„Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem

https://www.witkac.pl do dnia 31 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  2. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy  Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p.Izabela Gomza, nr telefonu 22 32 54 581, od poniedziałku do piątku w godz.9.00-15.00).

Zarządzenie nr 320/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: