null

Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.01.2022 roku do godz. 15:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Patryk Utowka, nr telefonu 22 325 44 09, Andrzej Neuman, nr telefonu 22 325 43 86, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 268/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: