null

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołeka

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 8 grudnia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Przybylski: nr telefonu 22 44 38 236 , Ewelina Barczak:
    nr telefonu 22 32 54 206, Anna Rurka: nr telefonu 22 44 38 335, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00).

Zarządzenie nr 305/2024 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: