null

„Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

„Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 listopada 2021 r. roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Justyna Sidorowicz, nr telefonu 22 443 84 36 oraz Bartłomiej Wolke, nr telefonu 22 443 84 11, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30).

Uchwała nr 1250/2021 Zarządu Dzielnicy Białołęka zmieniająca uchwałę nr 1230/2021

Zarządzenie nr 1854/2021 PRezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: