null

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami ”, oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30.12.2022 roku do godz. 12.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dominik Wojtak , nr telefonu .22 443 76 10, Marcin Hertel 22 443 7582 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Zarządzenie nr 406/2023 prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: