null

Organizacja imprez prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022  zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30.12.2021 roku do godz. 15.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dominik Wojtak  , nr telefonu 22/44-37-610, Monika Rulak, nr telefonu 22/44-37-659 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 ).

Zarządzenie nr 339/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: