null

Opracowanie i realizacja kampanii społecznej  w obszarze zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:  Opracowanie i realizacja kampanii społecznej  w obszarze zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21.09.2021 roku do godz. 12.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bemowo  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michalina Skorłutowska, nr telefonu 22 44 37 587, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00) oraz Mariusz Szafran, nr telefonu 22 44 37 593, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00).

Zarządzenie nr 1712/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: