null

Transport osób niepełnosprawnych tel. (0-22) 870 08 08

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsorcjum firm GAMA, MF TRANS Usługi Transportowe oraz „SABAK” Krzysztof Sabak świadczy usługi transportu osób niepełnosprawnych na preferencyjnych warunkach w porównaniu z innymi przewoźnikami. Usługa świadczona jest na terenie miasta stołecznego Warszawy od dnia 1 października 2008 roku.

W lipcu br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przewóz osób niepełnosprawnych ogłoszonego przez Urząd m.st. Warszawy. W wyniku czego została zawarta umowa z Konsorcjum firm GAMA, MF TRANS Usługi Transportowe oraz „SABAK" Krzysztof Sabak.
Nowy przewoźnik będzie świadczył usługi dla osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz w przypadku ich leczenia lub rehabilitacji w odległości 30 km od stolicy.

Umowa będzie obowiązywać od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2014 r. Usługa będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 – 22.00.

Zasady świadczenia usługi transportowej:

  • świadczenie odbywa się w systemie „od drzwi do drzwi", tzn. przewoźnik zapewnia osobie niepełnosprawnej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez korzystającego, jego opiekuna prawnego lub asystenta;
  • osoba niepełnosprawna ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą;
  • w specjalistycznym pojeździe muszą być zapewnione minimum dwa miejsca siedzące dla opiekunów;
  • osoby nie wymagające przewożenia specjalistycznymi busami, mogą być przewożone innymi samochodami, którymi dysponuje konsorcjum;
  • osoby niepełnosprawne powinny zgłaszać przejazdy telefonicznie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem (o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń);
  • samochód specjalistyczny powinien przewozić co najmniej dwie osoby niepełnosprawne na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych (istnieje możliwość łączenia kursów dla korzystających zabieranych z miejsc blisko położonych);
  • pasażer ponosi opłatę w wysokości 15 zł za każdy kurs (zryczałtowana odległość to 30 km) i otrzymuje paragon z kasy fiskalnej lub na życzenie fakturę Vat (związane jest to z możliwością ubiegania się o zasiłek celowy w OPS przy spełnieniu kryterium dochodowego).

Usługę należy zamawiać pod numerem tel.: (0-22) 870 08 08.