null

Terminy posiedzeń i sprawozdania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

Najbliższe posiedzenie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP) odbędzie się  6 maja 2015 roku o godz. 16:00 w sali nr 131 na I piętrze w Urzędzie m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5.

Zgodnie z § 3 ust. 12-13 regulaminu działalności Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, posiedzenia WRP są otwarte dla osób spoza tego grona, ale bez prawa zabierania głosu. W zależności od potrzeb, z inicjatywy członka WRP za zgodą Prezydium, mogą być zapraszane na posiedzenia osoby niebędące członkami WRP, z prawem zabierania głosu. Poniżej zamieszczone są sprawozdania z dotychczas odbytych posiedzeń WRP.

Załączniki: