null

Szkolenie ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Federacja MAZOWIA zaprasza na drugie szkolenie z cyklu „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Federacja MAZOWIA zaprasza na drugie szkolenie z cyklu „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wprowadzenia zarządzania jakością w organizacji pozarządowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podejście procesowe – identyfikacja i opis procesów, mapowanie procesów, optymalizacja procesów.
2. Tworzenie dokumentacji systemowej – procedury, instrukcje, założenia dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością.
3. Wdrażanie standardów jakościowych – dokumentacja, odpowiedzialności, uprawnienia, komunikacja.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i ekspert z zakresu zarządzania jakością – Mateusz Goliński, posiadający certyfikat Audytora Wiodącego ISO 9001:2000 i Audytora Wewnętrznego BS 7799:2002 oraz doświadczenie w realizacji ok. 40 projektów wdrażania systemów zarządzania jakością głównie w przedsiębiorstwach i administracji publicznej

Szkolenie obejmuje 16 godz. szkoleniowych.
Program szkolenia został dopasowany do specyfiki działania organizacji pozarządowych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Opłata za szkolenie wynosi 90 zł.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym proszę przesyłać do dnia 10 września br. na adres mailowy: agnieszka@mazowia.engo.pl.

Cykl szkoleniowy „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej” obejmuje cztery szkolenia weekendowe. W lipcu odbyło się pierwsze szkolenie wprowadzające w tematykę.


Harmonogram całego cyklu szkoleniowego:

I. 14-15.07.2007 Podstawy standaryzowanych systemów zarządzania jakością
II. 15-16.09.2007 Wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania jakością
III.6-7.10.2007 Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością w systemie. Ciągłe doskonalenie systemu
IV. 27-28.10.2007 Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością w systemie. Ciągłe doskonalenie systemu

Szczegółowe informacje o cyklu szkoleniowym można uzyskać w Biurze Federacji MAZOWIA, tel: 0 22 515 54 74, e-mail: agnieszka@mazowia.engo.pl.


Załączniki: