null

Szkolenie ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” – poziom podstawowy, które odbędzie się w Warszawie w następujących terminach:

* 25-27 czerwca 2008 r.
* 16-18 lipca 2008 r.
* 6-8 sierpnia 2008 r.


(UWAGA: szkolenia mają ten sam program, wybierają Państwo jeden z podanych terminów)


Szkolenie jest przeznaczone dla księgowych i osób rozliczających projekty organizacji pozarządowych od strony rachunkowej. Zajęcia będą prowadzone NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, dla osób z niewielkim doświadczeniem lub osób, które nigdy nie zajmowały się finansami.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia związane z księgowością, zarządzaniem finansami, relacjami ze sponsorem oraz rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, także funduszy unijnych.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą miały osoby zajmujące się księgowością organizacji-beneficjentów programów finansowanych przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności oraz osoby reprezentujące organizacje ze wsi lub mniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców).

Szkolenie jest bezpłatne, organizator zapewnia zakwaterowanie (w pokojach 2-osobowych) i wyżywienie. Nie są pokrywane koszty dojazdu do Warszawy, organizator zapewnia natomiast transport autokarem spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na miejsce szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Platon w Warszawie-Miedzeszyn.
Formularz zgłoszeniowy, kryteria rekrutacji oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie www.frso.pl.

Szkolenie "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych" jest finansowane ze środków Programu "Wspieranie Organizacji Pozarządowych" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania finansami i podniesienia kwalifikacji zawodowych u osób zajmujących się księgowością w organizacjach pozarządowych.