null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
22.02.2021 13:00
Etap konkursu:
Rozpatrywany
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 lutego 2021 roku do godz. 12.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Boguś, nr telefonu 22 443 40 48, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00).

Załączniki: