null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
23.12.2020 17:00
 
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.
 
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.
 
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 23 grudnia 2020 roku do godz. 16:00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:
• Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74
• Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
• Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
• Katarzyna NOWAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-73
• Monika SZYBILSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-90
• Marcin ZIENKIEWICZ – pok. 1139, tel. 22 44-324-88
• Karolina ZOWCZAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-67
 
w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):
• Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
• Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
• Katarzyna NOWAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-73
• Monika SZYBILSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-90
• Marcin ZIENKIEWICZ – pok. 1139, tel. 22 44-324-88
• Karolina ZOWCZAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-67
 
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00
 
Zarządzenie nr 1383/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Ogłoszenie konkursowe

 

Zarządzenie nr 1457/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 229/2021 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 363/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 229/2021

Załącznik do ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 569/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 229

Tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 955/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 229

Zarządzenie nr 1640/2021 Porezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 229

 

 

Odnośniki:

Załączniki: