null

Szkolenie dotyczące podstaw standaryzowanych systemów zarządzania jakością

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Federacja MAZOWIA zaprasza w dniach 14-15 lipca br. na pierwsze szkolenie z cyklu „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej”. Celem cyklu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością, ich wdrażania oraz narzędzi zarządzania jakością w organizacji.

Federacja MAZOWIA zaprasza w dniach 14-15 lipca br. na pierwsze szkolenie z cyklu „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej”. Celem cyklu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością, ich wdrażania oraz narzędzi zarządzania jakością w organizacji.

Cykl szkoleniowy „Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej” podejmuje nowatorski i równocześnie bardzo aktualny temat w środowisku organizacji pozarządowych. W działalność organizacji pozarządowych wpisane jest stałe potwierdzanie własnego profesjonalizmu i skuteczności wobec sponsorów jak i klientów organizacji. System zarządzania jakością jest doskonałym narzędziem stałej pracy nad jakością oferowanych usług. Ponadto, wobec coraz silniejszej konkurencji, fakt, że organizacja posiada system zarządzania jakością stanowi dodatkowy atut w stosunku do innych organizacji pozarządowych czy podmiotów komercyjnych. Z powyższych względów Federacja MAZOWIA zdecydowała się przybliżyć organizacjom pozarządowym tę problematykę. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki działania organizacji pozarządowych. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i ekspert z zakresu zarządzania jakością.

Pierwsze szkolenie nt. Podstawy standaryzowanych systemów zarządzania jakością odbędzie się w dniach 14-15 lipca 2007 roku, w godzinach 10.00 – 17.00, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zgłoszenia na formularzu proszę przesyłać na adres: agnieszka@mazowia.engo.pl do 09.07 br.

Opłata za szkolenie wynosi 70 zł od osoby. Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych. W cenę wliczony jest także serwis kawowy oraz lunch.

Drugie szkolenie z cyklu poświęcone tematowi Wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania jakością odbędzie się 25-26.08 br.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z Biurem Federacji: tel. 0 22 551 54 74, e-mail: agnieszka@mazowia.engo.pl

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki: