null

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pro zwierzęcych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy organizuje w dniu 15 lutego br. szkolenie dla przedstawicieli organizacji pro zwierzęcych mających zamiar przystąpić do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących w roku 2007

W dniu 15 lutego 2007 roku ( czwartek ), w godzinach 10.00-13.00, przy ul. Niecałej 2, w sali nr 3, odbędzie się szkolenie organizowane przez Wydział ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy dla przedstawicieli organizacji pro zwierzęcych mających zamiar przystąpić do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących w roku 2007.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad przyznawania dotacji, zaprezentowanie oferty, oraz poinstruowanie w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku.