null

Szkolenia SCWO: Pozyskiwanie środków na działalność organizacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Nazwa szkolenie:

Pozyskiwanie środków na działalność organizacji

Termin i miejsce:

18 grudnia 2013 r., Urząd Dzielnicy Praga Północ, Kłopotowskiego 15

Nazwa szkolenie:

Pozyskiwanie środków na działalność organizacji – aspekty finansowe

Termin i miejsce:

19 grudnia 2013 r., Urząd Dzielnicy Praga Północ, Kłopotowskiego 15

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza warszawskie organizacje pozarządowe na cykl dwóch bezpłatnych szkoleń z pozyskiwania środków na działalność organizacji w dniu 18 i 19 grudnia 2013 r., w sali Urzędu Dzielnicy Praga Północ, przy ul. Kłopotowskiego 15 (miejsce do potwierdzenia).

Oferta jest adresowana do wszystkich pracowników i działaczy warszawskich organizacji, którzy są zaangażowani w pozyskiwanie funduszy, zwłaszcza zaś do osób, które nie mają dużego doświadczenia.

W trakcie szkoleń przedstawimy źródła pozyskiwania środków i metody, jakimi można te środki uzyskać. Postaramy się zachęcić uczestników do twórczego podejścia i do wyjścia poza planowanie wyłącznie w oparciu o granty – zbyt często bowiem zapominamy, jak wiele jest różnych sposobów zapewnienia środków na działalność naszych organizacji.

Najważniejsze elementy (szkolenie 1 i 2): 

  • organizacja jako system
  • strategia finansowania organizacji
  • fundraising, sponsoring
  • prawne aspekty finansowania organizacji pozarządowych
  • źródła pozyskiwania środków
  • zarządzanie finansami waga i znaczenie dla skutecznego fundrasingu
  • budżet przedsięwzięcia
  • budżet dla sponsora.

Szczegółowe programy w załączeniu (18.12 i 19.12).

Prowadząca szkolenia:

Karolina Cyran-Juraszek – doświadczona trenerka i konsultantka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szkolenia realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej.”

Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15 (miejsce do potwierdzenia), w dniach 18 i 19 grudnia 2013 r. w godz. 9.00-16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12.12.2013 r. do  godz, 16.00 na adres: scwo@frso.pl. Informacja telefoniczna pod nr 22 616 3316.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie obu formularzy (na dwa szkolenia 18.12 i 19.12). Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i lunch.

Załączniki: