null

Szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Wydział Szkoleń Beneficjentów. Szkolenia dotyczą zasad aplikowania o środki w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zasad wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Wydział Szkoleń Beneficjentów. Szkolenia dotyczą zasad aplikowania o środki w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zasad wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego.

W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja na szkolenia podstawowe:

Działanie 6.2 Turystyka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 18.05.2009
Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 11.05.2009
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 20.05.2009
Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny 20.05.2009
21.05.2009

Aktualnie prowadzony jest również nabór na bezpłatne szkolenia specjalistyczne:

Zamówienia publiczne dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007- 2013

11.05.2009

21.05.2009

Pomoc publiczna dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007- 2013 14.05.2009
Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007- 2013 18.05.2009
29.05.2009
Biznes plan dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007- 2013 25.05.2009

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń w tym ankiety zgłoszeniowe oraz program szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce szkolenia RPO WM.
Link do zakładki szkolenia: http://www.mazowia.eu/page/index.php?str=211
Kontakt:
Wydział Szkoleń Beneficjentów
rpowm_szkolenia@mazowia.eu
tel. 022 542 22 90