null

Szkolenia dot. zasad aplikowania o środki unijne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zasad wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Szkolenia dotyczą zasad aplikowania o środki w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zasad wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego.

W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja na szkolenia specjalistyczne w ramach:

„Studium wykonalności dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007- 2013”

terminy:
01.07.2009 r.
07.07.2009 r.
14.07.2009 r.


„Pomoc publiczna dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007- 2013”

terminy
22.06.2009r.
02.07.2009 r.


Wszyscy uczestnicy w/w szkoleń otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wszelkie informacje (ankiety zgłoszeniowe, programy szkoleń, regulamin rekrutacji) o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie internetowej www.mazowia.eu w Zakładce Szkolenia RPO WM.

Aby zgłosić się na wybrane szkolenie, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres poczty elektronicznej rpowm_szkolenia@mazowia.eu