null

Stwierdzenie rozwiązania dwóch sportowych komisji dialogu społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 20 maja br. Forum Dialogu Społecznego stwierdziło rozwiązanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu Kwalifikowanego oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 20 maja br. Forum Dialogu Społecznego, na podstawie § 21 ust. 14 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stwierdziło rozwiązanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu Kwalifikowanego oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych, gdyż komisje nie spotkały się w ciągu ostatniego kwartału.

Jednocześnie wygasł mandat dla przedstawicieli obu tych komisji w Forum.

Załączniki: