null

Spoty promocyjne w komunikacji miejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Reprezentujesz organizację pozarządową? Realizujesz ciekawy projekt, wydarzenie, wernisaż, festiwal i chciałbyś poinformować o nim mieszkańców Warszawy? Urząd m.st. Warszawy w ramach współpracy z trzecim sektorem, w zależności od dostępnego czasu, udostępnia organizacjom pozarządowym możliwość bezpłatnej emisji spotów reklamowych na ekranach w komunikacji miejskiej.

 

 

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe zgłaszane są za pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z którymi są realizowane. Współpraca oznacza, że w związku ze zgłaszanym projektem Zgłaszający ma podpisaną umowę, porozumienie z m.st. Warszawą, lub został przyznany patronat.

 

 

 

Przed zgłoszeniem wydarzenia do promocji zapoznaj się z Regulaminem i specyfikacją.

Załączniki: