null

Spotkanie inaugurujące BKDS przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe na spotkanie inaugurujące powstanie BKDS przy Biurze Ochrony Środowiska w dniu 13 lutego w godz. 16.00-17.30 w Sali konferencyjnej na Niecałej 2

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o powołanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, działając w oparciu o uchwałę nr LXXIV/2100/2018 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pragnę poinformować o powołaniu Branżowej Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska i jednocześnie zaprosić na pierwsze posiedzenie Komisji, które odbędzie się:

13 lutego, w godz. 16.00-17.30 w Sali konferencyjnej na Niecałej 2

Z uwagi na szereg spraw formalnych i technicznych, wymagających ustalenia, sugerujemy uwzględnienie w planie spotkania powyższych tematów:

  • sprawy organizacyjne;
  • regulamin BKDS; 
  • plany BKDS na 2019 r.;
  • terminarz spotkań BKDS w 2019 r.;
  • działania BOŚ zaplanowane w 2019 r.