null

Spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz; zgodnie z § 25 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w dniu 30 lipca 2019 r. na wniosek pięciu organizacji pozarządowych powołał Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego (DKDS).

Pierwsze spotkanie DKDS zostało wyznaczone w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o powołanie zgodnie z ww. paragrafem Programu i odbędzie się 14 sierpnia 2019 roku o godzinie 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz.