null

Społeczna Strategia Warszawy – dyskusja nad diagnozą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Warszawskiego Forum Polityki Społecznej pt.. Społeczna Strategia Warszawy – dyskusja nad diagnozą w poniedziałek, 23 czerwca 2008 r. w godz. 10.00 – 16.00, w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Warszawskiego Forum Polityki Społecznej pt. "Społeczna Strategia Warszawy – dyskusja nad diagnozą" w poniedziałek, 23 czerwca 2008 r. w godz. 10.00 – 16.00, w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4.

Kolejne Warszawskie Forum Polityki Społecznej poświęcone będzie kontynuacji prac nad diagnozą. Spotkanie to jest jednocześnie zaproszeniem do podjęcia współpracy w dalszym budowaniu Społecznej Strategii Warszawy.

Dotychczasowe prace nad Strategią koncentrowały się na opracowaniu raportów diagnostycznych, które poświęcone były poszczególnym dziedzinom (praca, kapitał ludzki, kapitał społeczny, integracja społeczna, metropolitalność Warszawy). Kolejnym etapem pracy będzie próba syntezy: wyłonienie istotnych problemów społecznych charakterystycznych bardziej dla Warszawy i jej społeczności, niż dla poszczególnych branż i działów. Z Państwa udziałem chcielibyśmy przedyskutować problemy, potencjał i deficyty miasta stołecznego Warszawy.

Wstępem do dyskusji będą referaty otwierające spotkania. Przekażemy także uczestnikom seminarium do konsultacji i opiniowania pełne wersje diagnoz prezentujących wyniki dotychczasowych prac nad 4 obszarami problemowymi. Będą one dotyczyć:


1. Kapitału ludzkiego

2. Kapitału społecznego

3. Metropolitalności Warszawy

4. Integracji społecznejProsimy uprzejmie o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: strategiaspoleczna@um.warszawa.pl lub tel. 0 22 2579 766, fax 0 22 2579 767


W imieniu organizatorów

Włodzimierz Paszyński, Bogdan Jaskołd, Krzysztof Herbst