null

Skład kapituły konkursowej S3KTOR 2013

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Skład Kapituły Konkursu S3KTOR 2013:

 1. Urszula Majewska - Przewodnicząca Kapituły
  z-ca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy , przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy
 2. Marek Chodaczynski 
  członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
 3. Jarosław Chołodecki
  przedstawiciel  Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej, laureat nagrody  Grand Prix 2010
 4. Jarosław Jóźwiak 
  dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, członek  Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
 5. Karolina Malczyk
  z-ca dyrektora  Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy - członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
 6. Andrzej Mrowiec
  członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
 7. Olga Pilarska-Siennicka
  członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
 8. Anna Rajewska
  przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy,Szef Działu Marketingu i Reklamy TVP Warszawa
 9. Agnieszka Sikora
  przedstawiciel  Fundacji PoDrugie, laureat nagrody Grand Prix 2012
 10. Anna Zielińska
  przedstawiciel organizacji pozarządowej wytypowany przez  Warszawską Radę Pożytku Publicznego