null

Seminarium WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ - WSPÓLNE DZIAŁANIE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Forum Dialogu Społecznego mają zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe do udziału w seminarium pt.: "Wspólna odpowiedzialność - wspólne działanie" Rozwój współpracy organizacji pozarządowych z samorządem m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2006 roku w godz. 9:00 - 17:00.

Tylko pierwszy dzień seminarium, 5 grudnia, kierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych. Ze względu na specyfikę poruszanych zagadnień, drugiego dnia spotkają się członkowie Forum Dialogu Społecznego, przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego oraz pracownicy biur i wydziałów Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowy program seminarium mogą Państwo znaleźć tutaj.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie formularza oraz przesłanie go do dnia 27 listopada 2006 roku faksem: (22) 626-90-88 lub na adres poczty elektronicznej: ngo@warszawa.um.gov.pl

Prosimy również o wypełnienie ankiety i przesłanie jej razem z formularzem.

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Załączniki: