null

Seminarium poświęcone kształceniu ustawicznemu osób niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji szkoleniowych działających na terenie województwa mazowieckiego na seminarium poświęcone kształceniu ustawicznemu osób niepełnosprawnych.

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji szkoleniowych działających na terenie województwa mazowieckiego na cykl seminariów poświęconych kształceniu ustawicznemu osób niepełnosprawnych.

Podczas seminariów będą poruszane następujące zagadnienia:

* prezentacja raportu z badania potrzeb szkoleniowych niepełnosprawnych mieszkańców województwa mazowieckiego, przeprowadzonego przez Fundację „Normalna Przyszłość” w 2007 r.,
* integracyjny wymiar szkoleń z udziałem osób niepełnosprawnych,
* metody pracy z grupą, w której znajdują się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
* metody rekrutacji osób niepełnosprawnych,
* rodzaje szkoleń, w których mogą brać udział osoby niepełnosprawne,
* rozwiązania, które warto wziąć pod uwagę przy projektowaniu szkoleń z udziałem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
* sposoby zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do informacji o szkoleniach zawodowych.


W Warszawie seminarium odbędzie się 20 czerwca 2008 roku, godz. 11:00, w Hotelu FELIX, przy ul. Omulewskiej 24.

Prosimy o przesłanie potwierdzania uczestnictwa w konferencji na adres poczty elektronicznej konferencja@normalnaprzyszlosc.org lub telefonicznie na numer 0-504-064-020. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.normalnaprzyszlosc.org

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.