null

Seminarium Europejski Fundusz Społeczny dla Bemowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Stowarzyszenie BORIS jako Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapraszają na seminarium: „Europejski Fundusz Społeczny dla Bemowa”, które odbędzie się 15 maja 2007 r. (wtorek), w godz. 17.00-19.00, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Stowarzyszenie BORIS jako Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapraszają na seminarium:

„Europejski Fundusz Społeczny dla Bemowa”

Seminarium odbędzie się 15 maja 2007 r. (wtorek), w godz. 17.00-19.00, w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy.

Celem seminarium jest promocja Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedstawienie założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Pragniemy, aby seminarium stało się okazją do wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy także nadzieję, że organizacje i instytucje z terenu Dzielnicy Bemowo zaangażują się w tworzenie i realizację projektów finansowanych z EFS, a współpraca w ramach Regionalnego Ośrodka EFS przyczyni się do profesjonalnego wsparcia tych organizacji i instytucji.

Program seminarium:

17.00 – 17.10 - Powitanie – Jarosław Dąbrowski, Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
17.10 – 18.20 - Prezentacja „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – Anna Żak, RO EFS w Warszawie
18.20 – 18.55 - Dobre Praktyki – prezentacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
18.55 – 19.00 - Podsumowanie. Zakończenie seminarium – Edyta Więckowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Serdecznie zapraszamy.

http://www.bemowo.waw.pl