null

Rozstrzygnięcie konkursu rocznicowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2009 roku

Prezydent m.st. Warszawy dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2009 roku:

Zarządzenie Nr 3015/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2009 r.

Wykaz podmiotów, których ofert zostały wybrane w postępowaniu konkursowym

Załączniki: