null

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w dniu 19.08.2016 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 3 września 2016 roku. Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

W załączeniu treść rozporządzenia  

Załączniki: