null

Rozpoczęła się rekrutacja do grupy roboczej KOLAB "Miasta w dialogu z 3 sektorem"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do grupy roboczej KOLAB „Miasta w dialogu z 3 sektorem” i potrwa do 23 października.

KOLAB to moderowana praca warsztatowa stałej grupy uczestników, którzy wspólnie zgłębiają dane zagadnienie w trakcie cyklu spotkań. Praca w tej metodologii uwzględnia aktywny udział przedstawicieli różnych, kluczowych grup interesariuszy tematu, który jest przedmiotem prac.

W „Mieście w dialogu z 3 sektorem” prace KOLAB-u przeprowadzone zostaną w cyklu czterech spotkań z grupą 16 osób, w skład której wejdą zarówno przedstawiciele środowiska pozarządowego, aktywiści miejscy, jak i urzędnicy oraz radni miejscy i dzielnicowi. Efektem pracy KOLAB-u będą scenariusze możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji na temat zasad pracy KOLAB-u oraz informacje dotyczące naboru do tej grupy roboczej wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie.