null

Relacja z wizyty przedstawicieli Urzędu Miasta Düsseldorf

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 18-21 października 2006 w Warszawie gościli przedstawiciele Urzędu Miasta Düsseldorf. Wizyta miała charakter roboczy i odbyła się w ramach porozumienia o współpracy miast Warszawa-Düsseldorf.

W dniach 18-21 października 2006 w Warszawie gościli przedstawiciele Urzędu Miasta Dusseldorf. W trakcie wizyty delegacja wzięła udział w seminarium, podczas którego warszawskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych. Uczestniczące w seminarium organizacje pozarządowe wykazały zainteresowanie nawiązaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi z Niemiec w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W dniu 24 października strona niemiecka przekazała do Biura Polityki Społecznej kontakt do organizacji pozarządowej Renatec, realizującej program „Praca i reintegracja pacjentów w programie leczenia metadonem", zainteresowanej współpracą. W dniu 11 grudnia 2006 Miejska Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, w której skład wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarekomenduje organizacje do współpracy z Renatec.

Pełny tekst Sprawozdania z wizyty delegacji przedstawicieli Urzędu Miasta Dusseldorf w Warszawie

Załączniki: