null

Relacja z przeprowadzonych szkoleń dla organizacji pozarzadowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 16 i 23 marca 2007 roku odbyły się szkolenia dotyczące współpracy Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywania wniosków w ramach konkursów przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele praskich organizacji pozarządowych.

W dniach 16 i 23 marca 2007 roku odbyły się szkolenia dotyczące współpracy Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywania wniosków w ramach konkursów przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele praskich organizacji pozarządowych.

Szkolenia zostały zorganizowane na wniosek Naczelnika Wydzialu Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy, Pani Iwony Jaśkiewicz - Wyrębskiej. Przygotowali i przeprowadzili je urzędnicy stołecznego Urzędu: Robert Kadej z Biura Polityki Społecznej i Martyna Leciak z Zespołu Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia obejmował część wykładową dotyczącą zagadnień związanych ze współpracą Urzędu z organizacjami pozarządowymi, w tym przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz program współpracy na 2007 rok. Część warsztatowa poświącona była prawidłowemu wypełnieniu formularzy ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert. Uczestnicy szkolenia, w niewielkich grupach, samodzielnie wypełniali formularze, a następnie publicznie prezentowali swoje oferty. Wszelkie niejasności i wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane przez prowadzących.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem broszury informacyjnej dla organizacji pozarządowych dotyczącej prawidłowego wypełniania wniosków na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych organizowane przez Urząd m.st. Warszawy. W planach jest również przeprowadzenie cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych w innych dzielnicach.