null

Rekrutacja do trzech procesów edukacyjno-rozwojowych dla warszawskich NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli jesteś przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowej, która aktywnie działa na rzecz mieszkańców Warszawy minimum 2 lata oraz chcesz ułożyć działania swojej organizacji, wyznaczyć ambitne i realne kierunki rozwoju lub „na poważnie” – z nastawieniem na zastosowanie w organizacji! – planujesz wdrożyć strategię fundraisingową albo założyć i rozwijać działalność gospodarczą – zapraszamy do rocznej współpracy! Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego 2016.

W ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jako Stowarzyszenie BORIS oferuje w 2016 roku możliwość skorzystania z jednego z TRZECH PROCESÓW EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH:

1. PROCES COACHINGOWY
2. SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3. SZKOŁA FUNDRAISINGU

Każdy z tych form będzie miała 3 edycje: 1 w roku 2016, 2 w roku 2017, 3 w roku 2018.
Organizacja w danym roku może brać udział tylko w JEDNEJ formie edukacyjno-rozwojowej.

Rekrutacje na wszystkie 3 formy prowadzona jest równolegle. Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z opisem wszystkich 3 form i wyborem tej, która jest w obecnym momencie najbardziej adekwatna do potrzeb organizacji.

Nie proponujemy pojedynczych szkoleń czy spotkań, a wejście w proces, przy wsparciu trenerów, doradców i coachów, od diagnozy potencjału organizacji (rozwojowego, pod kątem przedsiębiorczości lub fundraisingu – w zależności od tego, który program wybierzesz, który jest najbardziej potrzebny Twojej organizacji), po przygotowanie strategii i wdrożenie jej elementów jeszcze w tym roku!

Zapewniamy fachowość i zaangażowanie osób prowadzących i wspierających, ich uważność na Wasze sytuacje i potrzeby rozwojowe. Pracujemy poprzez spotkania indywidualne, z zespołami w organizacjach oraz edukacyjne spotkania grupowe, z osobami z innych organizacji – liczymy na wspólne budowanie środowiska organizacji uczących się, by lepiej działać z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców. W programie edukacja na sali szkoleniowej, ale i prace domowe, które pozwolą na podzielenie się wiedzą z zespołami w organizacjach i na wypracowanie konkretnych rozwiązań dla każdej organizacji, „szytych na miarę”, możliwych do zastosowania. W ramach dotacji mamy też środki na dofinansowanie usług rozwojowych dla każdej organizacji.

Więcej informacji: KLIKNIJ