null

Rekomendacje Pełnomocniczki ds. organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

w związku z panującą dynamiczną sytuacją epidemiologiczną rekomenduję przenalizowanie możliwości realizacji przez Państwa zadań publicznych i przekazanie drogą elektroniczną do koordynatorów umów dotacyjnych w biurach i urzędach dzielnic m.st. Warszawy następujących informacji:

  • listy działań, które mogą się nie odbyć i zostały/zostaną odwołane,
  • listy działań, których terminy mogą zostać zmienione wraz z propozycją nowych harmonogramów,
  • wskazania miejsc realizacji zadań, w których działania nie mogą się odbyć wraz z propozycją nowych;
  • możliwości realizacji części działań w formie zdalnej, elektronicznej.

Dyrektorom biur i burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy zarekomendowałam wprowadzanie do umów dotacyjnych klauzul w brzmieniu: W przypadku niemożności realizowania zadania publicznego z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Strony mogą uregulować zasady realizacji tego zadania lub jego części w drodze aneksu do umowy.

Z uwagi na różnorodność zadań publicznych nie mamy możliwości sformułowania jednych wytycznych dla wszystkich typów wydarzeń realizowanych przez organizacje. Poszczególne zmiany będą analizowane indywidualnie przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z realizacją miejskich umów dotacyjnych – mogą się Państwo kontaktować także bezpośrednio ze mną.

Przypominam, że odwołanie spotkań komisji dialogu społecznego, różnego rodzaju grup roboczych, rad, zespołów jest traktowane jako w pełni uzasadnione działanie prewencyjne. Proszę o rozważenie przeprowadzania spotkań w formie elektronicznej.

Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by wesprzeć organizacje w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego Miasta.

 

Z wyrazami szacunku,

/-/ Ewa Kolankiewicz

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi