null

Realizacja zadań publicznych dot. zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy 1 kwietnia 2022 roku wydał zarządzenie nr 537/2022 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tryb ten dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych, udzielanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Załączniki: