null

Realizacja zadań publicznych dot. COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzenie nr 1159/2023 Prezydenta m.st. Warszawy uchylające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Treść zarzadzenia:
Zarzadzenie nr 1159/2023

 

Zarządzenie nr 1430/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Treść zarządzenia:
Zarządzenie nr 1430/2020

 

Załączniki: