null

Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
08.01.2021 13:00
Etap konkursu:
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 roku. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 stycznia 2021 roku do godz. 12.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Żelazna 99, pok. nr 201, telefonu 22 443 56 57, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: