null

Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej / socjoterapeutycznej ; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej / socjoterapeutycznej.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-12-22T15:30:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej / socjoterapeutycznej

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.12.2016 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2016 roku do godz. 15.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul.  S. Żeromskiego 29  pok. 258-262 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, nr telefonu 22 37 33 260, 22 37 33 262 od poniedziałku do piątku   w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: